Финансово право

Искове срещу банка, отказваща да възстанови неправомерно изтеглени средства от банкова сметка. В тези случаи ние предлагаме квалифицирана правна защита.

Често хората стават жертва на кражба на средства от банковите им сметки след като извършат плащане в Интернет и копиране на данни за достъп до банковата им сметка, при което се копират номера на картата, срока за нейната валидност и CVS кода на картата.

Друг начин за кражба на данни е снимане на картата с видеокамери в магазини, както и въведения ПИН код.

При ползване на банкова карта за плащане в търговски обект вземете предпазни мерки правещи невъзможно заснемането с камера на данните от картата и ПИН кода, препоръчително е също да се ползват услуги на издатели на банкови карти, които изискват двуфакторна идентификация чрез изпращане на код за потвърждение чрез СМС, имейл или приложение в телефона.

За защита на нашите клиенти в подобни случаи често се позоваваме на общоевропейски нормативни актове за защита на потребителите, които са с приоритет пред националното законодателство, а също и пред вътрешнобанковите правила и инструкции, които в интерес на банките най-често се стремят да не възмездяват клиентите си в случай на източване от банковите им сметки и да отклоняват очевидни злоупотреби и основателни искания, както и да прикриват пропуски в сигурността на банковите операции, за които клиентите нямат вина.