Проектантски услуги

Изготвяне на документи за строителство на нови сгради - архитектурно проектиране, изготвяне на ПУП, помощни планове, изваждане на скици, удостоверения за търпимост. Кантората се ангажира с цялостно извършване на всички процедури от начало до край, които са свързани с проектиране и узаконяване на сгради.

Поемаме работата с всички необходими инстанции и предаваме пълен комплект документи, свързани с проектиране и узаконяване на сградата.

Нормативната уредба е многостранна и сложна, административните органи са много и различни. Спестяваме на нашите клиенти много загубено време и бъдещи проблеми в резултат на пропуснати стъпки и неразбиране на правната регулация на строителството.

Преди поемане на даден случай ние правим проверка на наличните документи и факти и консултираме клиента какво е възможно и как е правилно да се направи.

Кантората си сътрудничи и с други проектанти – конструктори, ЕЛ, ВиК техници, геодезисти, строителни инженери специалисти.

Дейността ни се извършва в координация с нотариусите в района, с които се съгласуват необходимите документи и правни действия в интерес на клиентите така че документите да съдържат всички необходими елементи за успешно извършване на нотариални действия.