Узаконяване на сгради

Всички описани по-долу услуги са свързани с необходимост от посещения на различни отдели на общинската администрация, детайлно познаване на нормативните актове и съответните термини, правилно попълване не формуляри за издаване на нужните документи.

За човек без опит това обикновено е свързано с огромна загуба на време и голям риск от отказ или снабдяване с документи, които са непълни и негодни за целта, за която са били необходими и започване на процеса отначало и с много допълнителни разходи.

Кантора Мешков Ви спестява всички тези неприятности и излишни разходи. Казвате ни от какво се нуждаете, предоставяте ни документите, с които разполагате и оставяте на нас цялата допълнителна административна работа.

Пак от нас получавате готов и безупречен от правна гледна точка административен акт, който Ви позволява уверено да пристъпите към следващите действия по управление на имота си.

  • Промяна на предназначение на имоти от земеделска земя в урегулирани поземлени имоти с цел строителство или търговия и услуги
  • Издаване на нотариални актове - подготовка на необходимите документи и действия, при липса на нотариален акт. Често това се налага по селата, където собствениците са вписвани само в разписни листове и не разполагат с нотариален акт.
  • Нуждата от нотариален акт възниква когато хората решат да построят нещо в имота, да направят делба или друга сделка. Процедурата е дълга и сложна. Кантората събира цялата документация, разпитват се свидетели и др.
  • Изготвяне и придвижване на проектна документация за преустройство. Масов казус е двуетажна сграда с приземен и редовен етаж. Когато етажът е приземен, той не се счита за самостоятелен обект, а обслужващ горния обект. Дори обектът да се ползва за живеене, от правна гледна точка не е възможно да се направи делба и да се разделят етажите. Налага се преустройство на първия етаж ако отговаря на изискванията на закона. След въвеждане в експлоатация вече може да се направи делба.
  • Преустройство от етаж в магазин, ателие или друг обект с цел търговска дейност.
  • Преустройство на гараж в офис. Това узаконяване се изисква от различни институции, например ХЕИ, РЗИ, пожарна, електроснабдителни предприятия и др.
  • Изготвяне на документи за категоризиране на хотели, къщи за гости, ресторанти.