Трудово право

  • Трудови договори
  • Нарушения на трудов договор
  • Защита от незаконно уволнение

Процесуално представителство при съдебни спорове във връзка с трудово-правни въпроси.