За кантората

Адвокат Васил Валентинов Мешков завършва право в Югозападния университет в Благоевград през 2012 г.

Специализира “Право на Европейския съюз” по програма “Еразъм” в Солунския университет - Гърция.

Започва работа в строителния бизнес като юрисконсулт на частни строителни фирми, инвеститори в района на Велинград, както и в общински предприятия. През 2016 година става юрисконсулт на община Велинград.

Придобива правоспособност на адвокат се вписва в Пловдивската адвокатска колегия през 2017 г. с персонален регистрационен номер 1700155240.

Извършва адвокатски и правни услуги за община Велинград.

Негови клиенти са множество фирми в района на гр. Велинград и близки населени места, общински предприятия, хотели, туристически обекти, къщи за гости, частни физически лица, земеделски стопани и др.