Търговско право

  • Регистрация на фирми
  • Регистрация на акционерно дружество
  • Промени в регистрацията на фирми
  • Прехвърляне на фирма
  • Изготвяне на търговски договори

Процесуално представителство при съдебни спорове във връзка регистрации и прехвърляне на фирми, както и във връзка с изпълнение на търговски договори.